pizza, pastel, catchup, nuggets, fritas e balas dispostas sobre a mesa